ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

:บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สาขาเชียงใหม่

:บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
412/3 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

สาขาหาดใหญ่

: บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
70,72 ถ.ป.ณัฐพล 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สาขาขอนแก่น

: บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
108/141-142 ถ.อนามัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

สาขาระยอง

:บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
267/249 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ศูนย์กระจายสินค้า <

:บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)
(ศูนย์กระจายสินค้า Office & Warehouse)
9/2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

: 02-181-1522

:  02-181-1525 (ส่วนกลาง), 02-181-1528 (บัญชี)